lodz-film-school_2

Призори из филмске школе у Лођу

Синопсис

Изложба је резултат посете архиву Филмске школе у Лођу. Она је субјективни, импресионистички колаж, сачињен од успомена, пронађених кадровa из филмова, фотографија на којима су забележени тренуци из школског живота и портрета људи који су ову школу учинили славном широм света. Изложба открива погледу креативну атмосферу унутар школе током педесетих, шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година претходног века.

Биографија режисера